دکتر عبداله بوستان افروز

دکتر عبداله بوستان افروز

تخصص جراحی عمومی

کد نظام پزشکی

119807

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص جراحی عمومی

تجربیات کاربران

در صورتی که شما هم از بیماران دکتر عبداله بوستان افروز بوده‌اید می‌توانید نظر خود را ثبت کنید.

انتخاب نوع نوبت‌گیری از دکتر عبداله بوستان افروز

در حال حاضر این پزشک نوبت آزاد برای مطب ندارد و برای مشاوره پاسخگو نیست. شما می‌توانید با پزشکان مشابه در ارتباط باشید.