دکتر عبدالهادی جهانشاهی

دکتر عبدالهادی جهانشاهی

تخصص جراحی عمومی

فوق تخصص جراحی سینه و ریه
اهواز

درباره‌ی پزشک

عضو هیئت علمی دانشگاه

کد نظام پزشکی

ن پ ۱۸۶۳۴

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان سلمان فارسی

آدرس:

اهواز، خیابان سلمان فارسی، خیابان شهید قنادان زاده، مجتمع پزشکی سجاد

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان سلمان فارسی
ملاحظات

دکتر عبدالهادی جهانشاهی
دکتر عبدالهادی جهانشاهی