تخصص و فوق تخصص
خدمات
شهر
بیمه
جنسیت پزشک
خانم
آقا
خانم و آقا
  1. دکترتو
  2. دکترها
  3. دکترهای پرتودرمانی (رادیوتراپی)
  4. دکترهای تهران
  5. دکترهای پرتودرمانی (رادیوتراپی) تهران
  6. دکترهای پرتودرمانی (رادیوتراپی) صادقیه تهران

نوبت‌دهی اینترنتی بهترین دکترهای پرتودرمانی (رادیوتراپی) درصادقیه تهران

نتایج فیلتر‌ها
ترتیب نمایش
دکتر حسن خواجه ای

دکتر حسن خواجه ای

تخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی)
نوبت‌دهی مطب
تهران،تهران، فلکه دوم صادقیه، کوچه پرویز، مرکز رادیوتراپی و اونکولوژی روشنا
اولین نوبت آزاد مطب:
یکشنبه 16 مهر