دکتر ندا سادات حسینی

دکتر ندا سادات حسینی

تخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

اصفهان
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۱۱ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۱۰۸۷۱

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خانه اصفهان

آدرس:

اصفهان، خانه اصفهان خیابان گلخانه، روبروی مسجد المحمود ساختمان پزشکی تیام طبقه 4 واحد 17

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر ندا سادات حسینی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱۱ کاربر)

%۱۰۰
۱۱ کاربر از ۱۱ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۶ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۴ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۱ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خانه اصفهان
ملاحظات

در صورت لغو و نیامدن به مطب اطلاع داده شود.

دکتر ندا سادات حسینی
دکتر ندا سادات حسینی