دکتر محمد رضا اردکانی

دکتر محمد رضا اردکانی

تخصص گوش، حلق و بینی

کد نظام پزشکی

۲۵۰۸۵

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد