منصوره لطیفی

منصوره لطیفی

کارشناس مامایی

درباره‌ی پزشک

مشاوره قبل از ازدواج و صدور گواهی ازدواج
ویزیت و مشاوره قبل از بارداری
نمونه گیری پاپ اسمیر
جایگزینی و خارج کردن آ یو دی
مشاوره قبل از بارداری
تشکیل پرونده و مراقبت بارداری و مشاوره انتخاب روش زایمان
عقد قرار داد جهت زایمان خصوصی بعنوان عامل زایمان و مامای همراه
برگزاری کارگاه های آموزشی تحت عنوان : آمادگی برای زایمان ، ورزش های دوران بارداری کارگاه پدران ،آموزش شیردهی ،ماساژ نوزاد و.‌‌‌...

 

کد نظام پزشکی

م-۴۷۰۵

تخصص و فوق تخصص‌ها

مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد