درباره‌ی پزشک

مسئول فنی شیفت عصر بخش فیزیوتراپی کلینیک فوق تخصصی ورزشی اردیبهشت

سوابق کاری :

۱-بیمارستان چمران مسئول واحد توانبخشی

۲-دانشکده توانبخشی شیراز مربی آموزشی

۳-بیمارستان ایرانیان دوبی

۴_مسئول فنی و موسس کلینیک آهنگ سلامت

کد نظام پزشکی

ف-۷۴۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • کارشناس فیزیوتراپی
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد