دکتر سید حامد فقیهی

دکتر سید حامد فقیهی

تخصص چشم پزشکی

بوشهر
%۹۹
پیشنهاد(از ۸۱ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۱۵۲۵۶

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر سید حامد فقیهی

آدرس:

بوشهر خیابان امام خمینی درمانگاه محمد رسول الله طبقه چهارم

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر سید حامد فقیهی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۸۱ کاربر)

%۹۹
۸۰ کاربر از ۸۱ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۲۳ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۳۱ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۲۱ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۶ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر سید حامد فقیهی
دکتر سید حامد فقیهی
دکتر سید حامد فقیهی