دکتر سیدجواد میرزایی

دکتر سیدجواد میرزایی

تخصص بیهوشی

کد نظام پزشکی

۶۱۲۳۸

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص بیهوشی

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر سیدجواد میرزایی، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر سیدجواد میرزایی
دکتر سیدجواد میرزایی