دکتر ستاره کریم دیزانی

دکتر ستاره کریم دیزانی

تخصص چشم پزشکی

کد نظام پزشکی

127945

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص چشم پزشکی

تجربیات کاربران

در صورتی که شما هم از بیماران دکتر ستاره کریم دیزانی بوده‌اید می‌توانید نظر خود را ثبت کنید.

مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد