کد نظام پزشکی

۱۳۸۷۳۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر سحر سلیمی، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۶۰,۰۰۰ تومان
۲۰ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر سحر سلیمی
دکتر سحر سلیمی