دکتر سعید روستا

دکتر سعید روستا

تخصص داخلی

شیراز
%۸۸
پیشنهاد(از ۸ کاربر)

کد نظام پزشکی

۴۱۰۶۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر سعید روستا

آدرس:

شیراز خیابان زند نبش بیست متری سینما سعدی ساختمان شیراز طبقه دوم واحد201

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر سعید روستا بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۸ کاربر)

%۸۸
۷ کاربر از ۸ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۳ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۳ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۱ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۱ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر سعید روستا
ملاحظات

بیماران ریه لطفا به مطب مراجعه نکنند.

زمان داده شده بابت حضور شما در مطب می باشد و زمان ویزیت شما توسط منشی برنامه ریزی می شود.

دکتر سعید روستا
دکتر سعید روستا