دکتر رضا نعمتی

دکتر رضا نعمتی

تخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

بوشهر
%۹۷
پیشنهاد(از ۱۰۴ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۰۶۹۹۸

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر رضا نعمتی

آدرس:

بوشهر خیابان سنگی ساختمان پزشکان پارس روبروی یگان ویژه سابق ساختمان پزشکان پارس طبقه اول واحد 11

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر رضا نعمتی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱۰۴ کاربر)

%۹۷
۱۰۰ کاربر از ۱۰۴ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۴۷ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۴۶ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۹ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۱ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر رضا نعمتی
دکتر رضا نعمتی
دکتر رضا نعمتی