دکتر نگین سلیمانی

دکتر نگین سلیمانی

پزشک عمومی

کد نظام پزشکی

۱۷۱۴۲۶

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • پزشک عمومی

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر نگین سلیمانی، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۳۹,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر نگین سلیمانی
دکتر نگین سلیمانی