دکتر نسیم رافعی

دکتر نسیم رافعی

پزشک عمومی

اصفهان
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۱ کاربر)

کد نظام پزشکی

۹۱۶۱۱

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان آمادگاه

آدرس:

اصفهان ، خیابان آمادگاه ، طبقه فوقانی بانک ملت

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر نسیم رافعی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱ کاربر)

%۱۰۰
۱ کاربر از ۱ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۰ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان آمادگاه
ملاحظات

دکتر نسیم رافعی
دکتر نسیم رافعی