دکتر مژگان زمانی

دکتر مژگان زمانی

تخصص داخلی

شیراز
%۹۸
پیشنهاد(از ۱۵۲ کاربر)

کد نظام پزشکی

۴۰۵۹۸

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان بیست متری

آدرس:

شیراز ، خیابان 20 متری سینما سعدی ، روبه روی بیمارستان شفا ، مجتمع پزشکی پرند ، طبقه دوم

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر مژگان زمانی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱۵۲ کاربر)

%۹۸
۱۴۸ کاربر از ۱۵۲ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۶۱ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۶۰ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۲۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۱۱ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان بیست متری
ملاحظات
 • اولویت ویزیت با بیماران اندوسکوپی است. به همین علت مدت انتظار بیمار در مطب، با توجه به تعداد بیماران اندوسکوپی آن روز متغییر است.
 • مدت زمان معطلی در مطب یک ساعت تا یک ساعت ونیم میباشد.
 • هر نوبت گرفته شده فقط برای یک مراجعه کننده میباشد.
 • لطفا در ساعت نوبت گرفته شده در مطب حضور داشته باشید.
دکتر مژگان زمانی
دکتر مژگان زمانی