دکتر مرتضی لطیفیان

دکتر مرتضی لطیفیان

دکترای روانشناسی

شیراز
%۹۵
پیشنهاد(از ۱۸ کاربر)

کد نظام پزشکی

۳۶۲۵

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر مرتضی لطیفیان

آدرس:

شیراز بلوار چمران خیابان نیایش کوچه 7 پلاک 15

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر مرتضی لطیفیان بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱۸ کاربر)

%۹۵
۱۷ کاربر از ۱۸ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۱۶ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۱ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر مرتضی لطیفیان
ملاحظات

لطفا روز قبل از نوبت در دسترس تماس باشید.

هزینه ویزیت بابت 45 دقیقه

دکتر مرتضی لطیفیان
دکتر مرتضی لطیفیان