دکتر محمدجواد رحمانیان

دکتر محمدجواد رحمانیان

تخصص پوست، مو و زیبایی

%۱۰۰
پیشنهاد(از ۱ کاربر)

کد نظام پزشکی

۶۰۰۵۶

تخصص و فوق تخصص‌ها

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر محمدجواد رحمانیان بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱ کاربر)

%۱۰۰
۱ کاربر از ۱ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۰ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد