دکتر محمدحسین آری طبرستانی

دکتر محمدحسین آری طبرستانی

تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

بابل

کد نظام پزشکی

۶۹۰۰۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب میدان کشوری

آدرس:

بابل، میدان کشوری، روبه روی آزمایشگاه فیروزجایی، ساختمان پارس، طبقه سوم

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب میدان کشوری
دکتر محمدحسین آری طبرستانی
دکتر محمدحسین آری طبرستانی