دکتر محمدرضا آقا محمدی

دکتر محمدرضا آقا محمدی

تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)

کد نظام پزشکی

۲۰۳۰۴

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر محمدرضا آقا محمدی، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر محمدرضا آقا محمدی
دکتر محمدرضا آقا محمدی