دکتر محمد حسین کوچک زاده

دکتر محمد حسین کوچک زاده

تخصص چشم پزشکی

تهران

کد نظام پزشکی

۱۰۹۴۶

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب بلوار کشاورز

آدرس:

تهران، بلوار کشاورز،روبروی بیمارستان پارس، پلاک 150، واحد 2

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب بلوار کشاورز
ملاحظات

دکتر محمد حسین کوچک زاده
دکتر محمد حسین کوچک زاده