دکتر مهرداد شمشیری

دکتر مهرداد شمشیری

تخصص چشم پزشکی

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی

قرنیه
شیراز
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۵۳ کاربر)

کد نظام پزشکی

۳۷۳۱۶

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر مهرداد شمشیری

آدرس:

شیراز- خیابان زند- حدفاصل ۲۰ متری و صورتگر- مجتمع پزشکی شیراز- طبقه چهارم

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر مهرداد شمشیری بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۵۳ کاربر)

%۱۰۰
۵۳ کاربر از ۵۳ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۲۸ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۱۹ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۴ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۲ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر مهرداد شمشیری
ملاحظات

لطفا بدون همراه مراجعه کنید.

دکتر مهرداد شمشیری
دکتر مهرداد شمشیری