دکتر مهدی آقا محمدی

دکتر مهدی آقا محمدی

تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)

تبریز
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۹ کاربر)

کد نظام پزشکی

۷۵۹۵۲

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب چهارراه باغشمال

آدرس:

تبریز، چهارراه باغشمال، ابتدای 17 شهریور، ساختمان آپادانا، طبقه6

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر مهدی آقا محمدی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۹ کاربر)

%۱۰۰
۹ کاربر از ۹ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۴ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۴ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۱ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب چهارراه باغشمال
دکتر مهدی آقا محمدی
دکتر مهدی آقا محمدی