دکتر مسعود عبدالمنافی

دکتر مسعود عبدالمنافی

تخصص ارتوپدی

شیراز
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۵ کاربر)

کد نظام پزشکی

۲۱۰۸۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شهر راز

آدرس:

شیراز ،خیابان قدوسی شرقی نبش کوچه 6

اطلاعات بیمارستان مرکزی شیراز ام آر آی

آدرس:

شیراز بلوار چمران بیمارستان مرکزی شیراز ام آر آی

اطلاعات خیابان مشیرفاطمی

آدرس:

شیراز، خیابان مشیرفاطمی، بعد از سر معدل، ساختمان جوام، طبقه 3

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر مسعود عبدالمنافی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۵ کاربر)

%۱۰۰
۵ کاربر از ۵ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۵ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۰ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شهر راز
بیمارستان مرکزی شیراز ام آر آی
خیابان مشیرفاطمی
دکتر مسعود عبدالمنافی
دکتر مسعود عبدالمنافی