دکتر معصومه گرامی

دکتر معصومه گرامی

تخصص طب فیزیکی و توانبخشی

شیراز
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۳ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۰۰۰۵۵

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر معصومه گرامی طیبی

آدرس:

شیراز بلوار چمران بیمارستان مرکزی شیراز ام آر آی

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر معصومه گرامی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۳ کاربر)

%۱۰۰
۳ کاربر از ۳ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۱ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر معصومه گرامی طیبی
دکتر معصومه گرامی
دکتر معصومه گرامی