دکتر مرضیه فتحی کازرونی

تخصص زنان و زایمان و نازایی

%۱۰۰
پیشنهاد(از ۲ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۱۰۵۶۵

تخصص و فوق تخصص‌ها

 • تخصص زنان و زایمان و نازایی

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر مرضیه فتحی کازرونی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۲ کاربر)

%۱۰۰
۲ کاربر از ۲ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۲ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۰ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد