دکتر مریم کوروش نیا

دکتر مریم کوروش نیا

دکترای روانشناسی

شیراز
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۸ کاربر)

کد نظام پزشکی

۴۴۱۸

تخصص و فوق تخصص‌ها

 • دکترای روانشناسی

اطلاعات مطب بلوار نیایش

آدرس:

شیراز، بلوار نیایش، کوی 7، پلاک 15

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر مریم کوروش نیا بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۸ کاربر)

%۱۰۰
۸ کاربر از ۸ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۷ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۰ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۱ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب بلوار نیایش
ملاحظات

هزینه ویزیت بابت 45 دقیقه

دکتر مریم کوروش نیا
دکتر مریم کوروش نیا