دکتر مجید یکتا

دکتر مجید یکتا

پزشک عمومی

کد نظام پزشکی

۱۲۹۹۹۹

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • پزشک عمومی

مشاوره تلفنی

برای مشاوره تلفنی با دکتر مجید یکتا، زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و نوبت بگیرید. در زمان نوبت، تماس به شکل اتوماتیک برقرار می‌شود.

۲۲,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه تماس تلفنی
قابلیت ارسال فایل
دکتر مجید یکتا
دکتر مجید یکتا