دکتر مجید خدابخشی

تخصص چشم پزشکی

کرج

کد نظام پزشکی

۵۷۳۱۱

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب میدان سپاه

آدرس:

کرج، میدان سپاه، رو به روی مخابرات، برج طاق کسری، طبقه 8

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب میدان سپاه
دکتر مجید خدابخشی