دکتر مهشید آگاه

تخصص گوش، حلق و بینی

کد نظام پزشکی

۱۴۷۱۹۹

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد