دکتر محمود ارسلانی زاده

دکتر محمود ارسلانی زاده

تخصص زنان و زایمان و نازایی

شیراز
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۲۱۳ کاربر)

کد نظام پزشکی

۴۳۸۴

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر محمود ارسلانی زاده

آدرس:

شیراز خیابان زند روبروی 20متری کوچه شهید عباییان ساختمان سینا

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر محمود ارسلانی زاده بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۲۱۳ کاربر)

%۱۰۰
۲۱۱ کاربر از ۲۱۳ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۱۸۴ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۲۴ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۵ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر محمود ارسلانی زاده
دکتر محمود ارسلانی زاده
دکتر محمود ارسلانی زاده