دکتر محبوبه فیروزکوهی

دکتر محبوبه فیروزکوهی

تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)

فوق تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان
زاهدان

کد نظام پزشکی

۷۴۹۹۸

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان مدرس

آدرس:

زاهدان، مدرس ۷، ساختمان پزشکان ایران، طبقه اول

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان مدرس
دکتر محبوبه فیروزکوهی
دکتر محبوبه فیروزکوهی