دکتر لعیا بشاش

دکتر لعیا بشاش

دکترای روانشناسی

شیراز
%۹۲
پیشنهاد(از ۱۲ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۵۵

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر لعیا بشاش

آدرس:

شیراز بلوار نیایش کوی 7 پلاک 15

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر لعیا بشاش بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱۲ کاربر)

%۹۲
۱۱ کاربر از ۱۲ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۱۱ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر لعیا بشاش
ملاحظات

هزینه ویزیت بابت 45دقیقه

دکتر لعیا بشاش
دکتر لعیا بشاش