دکتر خدیجه زمانی

دکتر خدیجه زمانی

تخصص کودکان و نوزادان

بندرعباس
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۱ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۰۷۰۵۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب چهار راه مرادی

آدرس:

بندرعباس چهاراراه مرادی ساختمان پارسیان طبقه دوم

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر خدیجه زمانی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱ کاربر)

%۱۰۰
۱ کاربر از ۱ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۰ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب چهار راه مرادی
دکتر خدیجه زمانی
دکتر خدیجه زمانی