دکتر کامبیز محمدی زاده دریانی

دکتر کامبیز محمدی زاده دریانی

تخصص داخلی

تهران

کد نظام پزشکی

۹۶۹۱۹

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان شهران

آدرس:

تهران، شهران، پایین تر از فلکه اول، تقاطع کوهسار و آبشناسان، ساختمان پزشکان سبز، واحد 8

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان شهران
ملاحظات

دکتر کامبیز محمدی زاده دریانی
دکتر کامبیز محمدی زاده دریانی