کد نظام پزشکی

۵۹۸۳۹

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات خیابان اردیبهشت غربی

آدرس:

شیراز، خیابان اردیبهشت غربی، ما بین بیست متری و باغشاه، ساختمان پزشکان پاسکال، طبقه سوم

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

خیابان اردیبهشت غربی
دکتر حمزه زارعی
دکتر حمزه زارعی