دکتر حمیدرضا رفیعی

دکتر حمیدرضا رفیعی

تخصص داخلی

اصفهان
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۹ کاربر)

کد نظام پزشکی

۶۲۰۳۶

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان آمادگاه

آدرس:

اصفهان،خیابان آمادگاه ،ساختمان آژند، بلوک B ،طبقه دوم ، واحد ۲۱۰

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر حمیدرضا رفیعی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۹ کاربر)

%۱۰۰
۹ کاربر از ۹ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۵ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۴ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان آمادگاه
ملاحظات

اندوسکوپی و کلونوسکوپی انجام میشود

دکتر حمیدرضا رفیعی
دکتر حمیدرضا رفیعی