دکتر حمید افشار

دکتر حمید افشار

تخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)

اصفهان
%۹۱
پیشنهاد(از ۳۲ کاربر)

کد نظام پزشکی

۳۵۱۸۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان چهار باغ بالا

آدرس:

اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، روبروی شرکت زمزم، ساختمان پرتو، طبقه اول

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر حمید افشار بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۳۲ کاربر)

%۹۱
۲۹ کاربر از ۳۲ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۳ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۱۲ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۱۱ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۶ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان چهار باغ بالا
دکتر حمید افشار
دکتر حمید افشار