دکتر حامد قدسی

دکتر حامد قدسی

دکترای روانشناسی

مشهد
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۲ کاربر)

کد نظام پزشکی

۹۰۳۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

 • دکترای روانشناسی

اطلاعات مطب خیابان امامت

آدرس:

مشهد، بلوار امامت، انتهای امامت 13، پلاك٨، مشاوره قدسى

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر حامد قدسی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۲ کاربر)

%۱۰۰
۲ کاربر از ۲ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان امامت
ملاحظات

هزینه جلسات مشاوره ٥٠ دقيقه ٢٥٠ هزار تومان و يك ساعت ٣٠٠ هزار تومان میباشد که در مطب دریافت خواهد شد.

دکتر حامد قدسی
دکتر حامد قدسی