دکتر فیصل صاکی

دکتر فیصل صاکی

تخصص چشم پزشکی

شیراز
%۸۹
پیشنهاد(از ۹ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۷۱۷۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر فیصل صاکی

آدرس:

شیراز خیابان مشیر فاطمی روبروی اخترمعدل ساختمان پزشکان طبقه دوم شیراز پاساژ

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر فیصل صاکی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۹ کاربر)

%۸۹
۸ کاربر از ۹ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۹ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۰ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر فیصل صاکی
دکتر فیصل صاکی
دکتر فیصل صاکی