دکتر فاطمه نورورزی

تخصص زنان و زایمان و نازایی

کد نظام پزشکی

۱۰۴۲۴۲

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص زنان و زایمان و نازایی
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد