دکتر فرهاد عبدالکریمی

دکتر فرهاد عبدالکریمی

تخصص داخلی

فوق تخصص فوق تخصص قلب و عروق

بندرعباس
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۵۰ کاربر)

کد نظام پزشکی

۵۵۴۶۴

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر فرهاد عبدالکریمی

آدرس:

بندرعباس خیابان مرادی ساختمان پزشکان پارسیان طبقه دوم

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر فرهاد عبدالکریمی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۵۰ کاربر)

%۱۰۰
۵۰ کاربر از ۵۰ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۱۹ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۲۶ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۳ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۲ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر فرهاد عبدالکریمی
ملاحظات

لطفا زمان مراجعه مدارک پزشکی خود را همراه داشته باشید.

دکتر فرهاد عبدالکریمی
دکتر فرهاد عبدالکریمی