دکتر اسماعیل امامی نیا

دکتر اسماعیل امامی نیا

تخصص چشم پزشکی

شیراز

کد نظام پزشکی

۷۴۶۰

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات درمانگاه شبانه روزی سروش

آدرس:

شیراز، میدان آبیاری، قدمگاه، روبروی بانک ملت، درمانگاه شبانه روزی سروش

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

درمانگاه شبانه روزی سروش
دکتر اسماعیل امامی نیا
دکتر اسماعیل امامی نیا