دکتر ابراهیم رحیمی

دکتر ابراهیم رحیمی

تخصص قلب و عروق

کد نظام پزشکی

۳۹۱۰۸

تخصص و فوق تخصص‌ها

  • تخصص قلب و عروق
مشاوره‌ی فعالی وجود ندارد