دکتر بتول عباسی

دکتر بتول عباسی

تخصص کودکان و نوزادان

بندرعباس
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۴ کاربر)

کد نظام پزشکی

۹۶۴۶۵

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر بتول عباسی

آدرس:

بندرعباس چهارراه مرادی ساختمان پارسیان طبقه دوم

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر بتول عباسی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۴ کاربر)

%۱۰۰
۴ کاربر از ۴ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۲ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۱ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر بتول عباسی
ملاحظات

بیماران محترم، توجه نمایید خانم دکتر عباسی در مطب حضور ندارند، پزشک جایگزین ایشان خانم دکتر خدیجه زمانی می باشند.

دکتر بتول عباسی
دکتر بتول عباسی