دکتر بهرام کاظمی فر

دکتر بهرام کاظمی فر

تخصص کودکان و نوزادان

کرمان
%۸۶
پیشنهاد(از ۷ کاربر)

کد نظام پزشکی

۸۸۳۶۹

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان امام جمعه

آدرس:

کرمان، خیابان امام جمعه، خیابان نامدار محمدی ساختمان پزشکان ایرانیان طبقه 5

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر بهرام کاظمی فر بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۷ کاربر)

%۸۶
۶ کاربر از ۷ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۷ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۰ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان امام جمعه
دکتر بهرام کاظمی فر
دکتر بهرام کاظمی فر