دکتر اعظم مرادی

دکتر اعظم مرادی

تخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

بوشهر
%۹۶
پیشنهاد(از ۲۵ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۰۵۶۹۲

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان سنگی

آدرس:

بوشهر،خیابان سنگی،ساختمان پارس،طبقه سوم

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر اعظم مرادی بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۲۵ کاربر)

%۹۶
۲۴ کاربر از ۲۵ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۹ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۷ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۸ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۱ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان سنگی
دکتر اعظم مرادی
دکتر اعظم مرادی