دکتر عاطفه فتاحیان

دکتر عاطفه فتاحیان

تخصص زنان و زایمان و نازایی

اصفهان
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۴۳ کاربر)

کد نظام پزشکی

۸۳۵۲۹

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان شمس آبادی

آدرس:

اصفهان ،خیابان شمس آبادی ،مجتمع قمرالدوله، طبقه سوم ،واحد 306

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر عاطفه فتاحیان بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۴۳ کاربر)

%۱۰۰
۴۳ کاربر از ۴۳ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۲۵ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۱۶ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۱ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۱ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان شمس آبادی
ملاحظات

هزینه سونوگرافی 60000تومان میباشد.

دکتر عاطفه فتاحیان
دکتر عاطفه فتاحیان