اسدالله صادقیان

اسدالله صادقیان

کارشناس بینایی سنجی

اصفهان
%۱۰۰
پیشنهاد(از ۱ کاربر)

کد نظام پزشکی

ب۳۶۵

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب خیابان گلخانه

آدرس:

اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، روبروی مسجدالمحمود، ساختمان تیام، طبقه 4، واحد 16

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به اسدالله صادقیان بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱ کاربر)

%۱۰۰
۱ کاربر از ۱ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۱ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۰ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۰ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب خیابان گلخانه
ملاحظات

اسدالله صادقیان
اسدالله صادقیان