دکتر امین عسگری

دکتر امین عسگری

تخصص چشم پزشکی

شیراز
%۹۰
پیشنهاد(از ۱۰ کاربر)

کد نظام پزشکی

۱۱۳۶۵۱

تخصص و فوق تخصص‌ها

اطلاعات مطب دکتر امین عسگری

آدرس:

شیراز معالی آباد نبش ورودی گلدشت 3 جنب داروخانه دکتر معتمدی ساختمان قصر 2 طبقه 5 واحد 15

تجربیات کاربران

در ادامه می توانید تجربه مراجعه کاربران دیگر را به دکتر امین عسگری بخوانید. این نظرات فقط تجربه کاربرانی است که پیشتر از طریق دکترتو از این پزشک نوبت گرفته اند و به فرم نظرخواهی پاسخ داده اند.

میانگین نظرات(از ۱۰ کاربر)

%۹۰
۹ کاربر از ۱۰ کاربر این پزشک را پیشنهاد می‌کنند.
زمان انتظار در مطب
 • ۰-۱۵ دقیقه
  ۴ نفر
 • ۱۵-۴۵ دقیقه
  ۳ نفر
 • ۴۵-۹۰ دقیقه
  ۱ نفر
 • بیش از ۹۰ دقیقه
  ۲ نفر
Loading...Loading...

نوبت دهی مطب

همین حالا اینترنتی نوبت بگیرید و در زمان نوبت به مطب پزشک مراجعه کنید.

مطب دکتر امین عسگری
ملاحظات
 • بیمه تامین اجتماعی تنها در صورت نامه ارجاع در مطب پذیرفته میشود.
دکتر امین عسگری
دکتر امین عسگری